1. Vznik a vývoj atomové teorie

1.1 Základní chemické zákony

1.2 Daltonova atomová hypotéza

1.3 Thomsonův model atomu

1.3.1 Objev elektronu
1.3.2 Elementární el náboj


1.4 Rutherfordův model atomu

1.4.1 Rutherfordův pokus


1.5 Bohrův model atomu

1.5.1 Objasnění čárového spektra
1.5.2 Franckův - Hertzův pokus


1.6 Sommerfeldův model atomu (relativistický)

Předchozí     Následující