Úvodní stránka
1. Pravidla bezpečnosti práce v optické laboratoři
2. Popis přístrojů
3. Protokol o měření
4. Návody k laboratorním úlohám
4.1. Měření ohniskových vzdáleností čoček
4.2. Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou
4.3. Ověření platnosti Babinetova teorému
4.4. Měření vlnové délky mřížkovým spektrometrem
4.5. Ověření platnosti Malusova zákona
5. Animace a videa
6. Literatura