6. Doporučená literatura
6.1 Knihy

[1] BORN, M., WOLF, E. Principles of Optics. Cambridge university press, 7 th edition, 1999)

[2] MECHLOVÁ, E., KOŠŤÁL, K. Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz fyziky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1999

.

[3] VRBOVÁ, M., aj. Lasery a moderní optika. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994

[4] ŠTRBA, A. Všeobecná fyzika 3 Optika. 1. vyd. Bratislava: ALFA, 1979

[5] BROŽ, J., aj. Základy fyzikálních měření I. 2. vyd. Praha: SPN, 1983

[6]  BROŽ, J., aj. Základy fyzikálních měření II. 1. vyd. Praha: SPN, 1974

[7] MÁDR, V., KNEJZLÍK, J., KOPEČNÝ, J. Fyzikální měření. Praha: SNTL, 1991


6.2 Internet

[1] Hyperphysics. Nejdůležitější fyzikální pojmy a zákony v multimediální podobě.

[2] Physics classroom. Multimediální kurz vysokoškolské fyziky.

[3] PhysicsWeb. Fyzikální novinky, události, odkazy na multimediální zdroje atd.

[4] Fyzikální odpovědna. Odpovědi na dotazy s fyzikální tématikou, zajímavosti ze světa fyziky atd.