1. Hlavní zásady bezpečnosti práce v optické laboratořiLaboratoř optiky katedry fyziky Ostravské univerzity - pohled na jednotlivá pracoviště. Pracoviště pro úlohu č. 3: Ověření platnosti Babinetova teorému. Pracoviště pro úlohu č. 5: Ověření platnosti Malusova zákona. Pracoviště pro úlohu č. 4: Měření vlnové délky mřížkovým spektrometrem. Pracoviště pro úlohu č. 2: Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou. Pracoviště pro úlohu č. 1: Měření ohniskových vzdáleností čoček.  
Pro další informace přesuňte kurzor myši nad vybranou část obrázku


Při měření laboratorních úloh v optické laboratoři katedry fyziky Ostravské univerzity platí pro studenty následující pravidla:

 1. Vstoupit do laboratoře a pobývat zde mohou studenti pouze pod dohledem pověřené osoby.
 2. Kabáty a větší tašky je nutné odložit na vyhrazené místo.
 3. Je zakázáno konzumovat jakoukoliv stravu v pevném nebo tekutém stavu.
 4. Je přísně zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, pokud to není součástí měřené úlohy.
 5. Před prvním měřením musí každý student projít bezpečnostním školením a toto potvrdit podpisem.
 6. Součástí školení je informace o umístění jističů elektrické sítě, které v případě nebezpečí vypínají elektrické okruhy v laboratoři.
 7. Bez vážného důvodu neodchází student ze svého pracoviště. Nese odpovědnost za stav svého pracoviště a udržuje na něm pořádek.
 8. Při měření laboratorní úlohy se student řídí daným postupem práce a bez souhlasu pověřené osoby neprovádí žádné změny v tomto postupu.
 9. Elektrické přístroje může student zapnout teprve na pokyn pověřené osoby.
 10. Při práci s laserem je zakázáno dívat se přímo do laserového svazku. Funkci laseru kontrolujeme vložením ruky nebo jiného předmětu s matným povrchem do předpokládaného směru laserového svazku.
 11. Je nutné dávat pozor také na odrazy laserového svazku od optických prvků, např. čoček nebo vstupních okének detektorů. Na pracovní stůl s laserem nepatří žádné lesklé předměty, např. lahve nebo plechovky.
 12. Zapnutý laser se nesmí sundávat z optické lavice nebo natáčet do směru, ve kterém není zajištěn dopad svazku na bezpečné místo.
 13. Zapnutý laser se nesmí nechat bez dozoru. Při opuštění pracoviště musí být laser vypnutý.
 14. Při práci s lasery vyšších výkonů (např. třídy 3b) je nutné používat ochranné brýle.
 15. V případě jakéhokoliv úrazu nebo v jiné kritické situaci je nutné co nejdříve informovat telefonicky pověřenou osobu nebo vrátnici – klapka 211.