4. Návody k laboratorním úlohámVaším úkolem je proměření pěti laboratorních úloh a vypracování protokolu ke každému měření. Na každou úlohu je standardně vyhrazen čas dvou vyučovacích hodin, tj. 1,5 hodiny.

14.1. Měření ohniskových vzdáleností čoček

24.2. Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou

34.3. Ověření platnosti Babinetova teorému

44.4. Měření vlnové délky mřížkovým spektrometrem

 

54.5. Ověření platnosti Malusova zákona

Kliknutím na vybraný obrázek přejdete k návodu pro konkrétní úlohu.