Úvodní stránkaMutimediální učební text, který máte před sebou, slouží jako studijní pomůcka ke kurzu Fyzikální praktikum III pro distanční a kombinované studium. Kurz je určen k praktickému ověření teoretických poznatků z nauky o kmitání a vlnění a z optiky. Oproti prezenční formě studia je rozsah omezen pouze na pět laboratorních úloh.

Laboratoř optiky Katedry fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské Univerzity

Pohled vlevo
.

Měřící kóje.

Pohled od dveří.

Pohled od kójí.

Pohled vpravo.

Pohled ke dveřím.

K proměření laboratorních úloh je samozřejmě nutné dostavit se osobně do laboratoře optiky Katedry fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Není možné - alespoň zatím - získat praktické dovednosti elektronickou cestou. Je však možné připravit se na jednotlivá měření tak, aby proběhla hladce a v předpokládaném časovém intervalu, což je zhruba 1,5 hodiny na úlohu. Doufám, že po prostudování tohoto učebního textu získáte pocit, že naši laboratoř dobře znáte a vytvoříte si postačující představu o tom, jak jsou uspořádány jednotlivé úlohy, které přístroje budete používat a jaký bude postup měření.

Hodně úspěchů a snad i trochu zábavy při studiu i vlastním měření vám přeje autor.


© Ostravská univerzita 2004
Autor: Daniel Hrivňák, Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty OU