Nahoru Atmosféra Země Meteorologické prvky Všeobecná m. Aplikovaná m. Obsah a rejstřík

Meteorologické prvky

 

 

PODKAPITOLY:

Tlak vzduchu
Teplota vzduchu
Vlhkost vzduchu
Sluneční záření
Směr a rychlost větru
Oblačnost a srážky

 

 

Abychom mohli účelně a kvalitně předpovídat průběh počasí v různých časových horizontech, musíme podle předem daných pravidel měřit tzv. meteorologické prvky. mezi ně patří:

tlak vzduchu
teplota vzduchu
vlhkost vzduchu
sluneční záření
směr a rychlost větru
oblačnost a srážky

Meteorologické prvky mají různou důležitost. Počasí neovlivňují stejně intenzivně a jejich význam mění v průběhu dne i roku. jednotlivé meteorlogické prvky blíže studujeme a popisujeme v příslušných podkapitolách.

Při studování meteorologických prvků se využívá další pomocná věda - klimatologie. Často se řadí do všeobecné meteorologie. Klimaktologie se zabývádenními, měsíčními i ročními průměry jednotlivých meteorologických prvků a zapisovaná data dále vyhodnocuje. Využívá matematickou statistiku. Na základě získaných hodnot se podnebí (též klima) dále klasifikuje.

o_pol_stanice.jpg (13926 bytes)

Aby schromážděná data byla použitelná pro další výzkumy, musí měření probíhat na mnoha místech planety. Proto najdeme meteorologické stanice na místech extrémně suchých, teplých chladných, větrných... Měření na těchto stanicích často doprovází i jiné výzkumy vědeckých institucí.

 

Odkazy v záhlavíi zobrazují kapitoly na stejné úrovni a jejich nadkapitolu. Odkazem Nahoru se dostanete až na počátek.

Odkazy umístěné v levé části stránky zobrazují případné podkapitoly.

Odkazy umístěné v textu zobrazí novou stránku s fotografií, animací nebo obrázkem. Zpět se dostanete pomocí funkce prohlížeče Zpět.