[ Artemis ]
Aktuality «Nabídka studia «Odkazy «Práce studentů «Skripta (el. verze) «Závěrečné zkoušky «

[ ]

[ Doktorské studium ]

[ Kurzy ]

[ Portál ]

[ Projekty ]

[ Administrace ]

Projekty » ComLab2 »

Projekt řešený v rámci projektů EU Leonardo da Vinci

Řešitelé

prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. erika.mechlova@osu.cz

Mgr. Libor Koníček, PhD. libor.konicek@osu.cz

oficiální stránky projektu www.e-prolab.com/comlab

 

ComLab-2

 
 

Cílem projektu ComLab-2 je pokračování a rozšíření nedávného projektu ComLab-1. Cílem zůstává integrace “reálné” a “virtuální” laboratoře v přírodovědném a technickém vzdělávání. Zatímco první projekt ComLab zajišťoval efektivitu vzdělávání při integraci přírodovědných věd, ComLab-2 rozšiřuje tyto aspekty na integraci fyziky, biologie a chemie do technických disciplín jako je elektrotechnika, strojírenství, chemické technologie, zemědělství, potravinářství atd.

Primární cílovou skupinou projektu jsou studenti učitelství a učitelé přírodovědných a technických předmětů a také pracovníci zabývající se vzděláváním žáků od 12 let a celoživotním učením. Kromě středoškolského vzdělání projekt rozšiřuje aktivity na odborné a vyšší odborné školy. Kromě toho je cílem projektu ComLab-2 přinášet vědecké a technologické náměty pro zájemce libovolného věku.

Kurzy vyvinuté v projektu jsou použitelné jako modely vzdělávání ve všech oblastech, kde se využívá kombinace praktických zkušeností z reálné laboratoře a virtuálního světa.

 
  Výstupy projektu  
 

Cílem projektu ComLab je příprava kurzů, software a návodů pro samostatnou výrobu měřicího zařízení.

Hlavním výstupem projektu ComLab-2 jsou dále kurzy pro využití počítačů při laboratorních činnostech v oblasti vědy a techniky.

Některé kurzy vyvinuté v prvním projektu ComLab byly rozšířeny. Navíc část nových kurzů je zaměřena na efektivní podporu přírodovědných disciplín přispívajících k rozvoji techniky a technologií. Kurzy jsou prakticky orientované, uvádějí příklady, praktické reálné experimenty, levné experimenty a poskytují návod zájemcům, kteří chtějí připravit experimentální zařízení vlastními silami.

Integrující částí kurzů je návrh a výroba nového software a laboratorního zařízení. Kromě technických informací poskytují kurzy informace o moderních metodických a didaktických přístupech k počítačem podporovaným experimentům v přírodovědném a technickém vzdělávání.


zpět

nahoru
 
Ostravská univerzita Made by ReHANEK 2005