[ Artemis ]
Aktuality «Nabídka studia «Odkazy «Práce studentů «Skripta (el. verze) «Závěrečné zkoušky «

[ ]

[ Doktorské studium ]

[ Kurzy ]

[ Portál ]

[ Projekty ]

[ Administrace ]

Projekty » ESF0007 »

Informační a komunikační technologie jako nástroj pro rozvoj systému, struktury a kvality vzdělávání

Nechť studuje kdokoliv, kdekoli a kdykoli!

http://iiv.vsb.cz/iiv/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=36 

http://iiv.vsb.cz/esf0007/

Identifikace Projektu:

Evropský sociální fond, 1. výzva Opatření 3.2 OP RLZ,

Program podpory A

Registrační číslo CZ.04.1.03/3.2.15.1/0007, č. j. 15936/2005-303

Příjemce finanční podpory

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

tř. 17. listopadu 15, 708 33  Ostrava-Poruba

Kancelář Projektu

Ekonomická fakulta VŠB-TUO

Sokolská 33, 701 21 Ostrava, A 217

+420 597 322 424

esf.iiv@vsb.cz

http://iiv.vsb.cz/esf0007

Řízení Projektu

Doc. Ing. Josef Fiala, CSc.

RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D.

Partneři Projektu

Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno,

http://www.muni.cz/fi

Přírodovědecká fakulta, Ostravská niverzita, Ostrava,

http://prf.osu.cz

Obchodněpodnikatelská fakulta, Slezská univerzita,

Opava, http://www.opf.slu.cz

Sdružení KAFIRA, Opava, http://www.kafira.cz

 


zpět

nahoru
 
Ostravská univerzita Made by ReHANEK 2005