[ Artemis ]
Aktuality «Nabídka studia «Odkazy «Práce studentů «Skripta (el. verze) «Závěrečné zkoušky «

[ ]

[ Doktorské studium ]

[ Kurzy ]

[ Portál ]

[ Projekty ]

[ Administrace ]

Diplomový seminář - DIPSE

Kód                 :           DIPSE

Rozsah           :           0/2/0

Počet kreditù :           3

Ukončení        :           zápočet

Přednášející   :           RNDr. Libor Koníček, PhD.

 

 

Časový plán

 

  1. Struktura diplomové práce, metodologie výzkumu
  2. Zdroje informací, vyhledávání a zpracování informací,
  3. Citace literatury, normy
  4. Písemné zpracování diplomové práce,  
  5. Prezentace částí diplomových prací

 

 

Doporučená literatura

 

KREJČÍ, V. Diplomová práce. Ostrava: PdF, 1984.

KAPOUNOVÁ, J. Formální úprava diplomové práce. Ostrava: PdF OU, 1998

Příkaz rektora č. 104/2007

KLUBAL, Libor. Formální úprava textu. Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669. Ostrava : 2005. ISBN: 80-903647-3-X

http://www.wigym.cz/nv/wp-content/uploads/docs/opory/form_upr_textu.pdf

Doporučení k psaní diplomových prací a citování

http://www.boldis.cz/citace/citace.html

http://www.boldis.cz/inet/index.html

 

Normy ČSN ISO 31-8, ČSN ISO 690, ČSN ISO 690-2, ČSN 01 6910,

 

Podmínky úspěšného absolvování kursu

 

Vypracování, předvedení a obhájení dvou prezentací již vypracovaných částií diplomové práce 


zpět

nahoru
 
Ostravská univerzita Made by ReHANEK 2005