[ Artemis ]
Aktuality «Nabídka studia «Odkazy «Práce studentů «Skripta (el. verze) «Závěrečné zkoušky «

[ Doktorské studium ]

[ Kurzy ]

[ Portál ]

[ Projekty ]

[ Administrace ]

Základní informace.

Teorie elektromagnetického pole

KFY/ELMAG 2+1 2 kr.  zkouška Libor Koníček


Osnova kursu 

1. Vektorový a tenzorový počet
2. Maxwelovy rovnice
3. Elektromagnetické potenciály
4. Zákony zachování v elmg. poli
5. Statické pole
6. Multipólový rozvoj elektrostatického pole
7. Stacionární pole
8. Kvazistacionární pole
9. Nestacionární pole, elektromagnetické vlny

 


Doporučená literatura

Smékal, P.: Teorie elektromagnetického pole, skriptum PdF Ostrava 1984.
Kvasnica, J.: Teorie elektromagnetického pole, Academia, Praha 1985.
Učební texty ke kurzu (PDF).Podmínky úspěšného ukončení kurzu

závěrečný testzpět

nahoru
 
Ostravská univerzita Made by ReHANEK 2005