[ Artemis ]
Aktuality «Nabídka studia «Odkazy «Práce studentů «Skripta (el. verze) «Závěrečné zkoušky «

[ Doktorské studium ]

[ Kurzy ]

[ Portál ]

[ Projekty ]

[ Administrace ]

Základní informace

Částicové simulace

KFY/CSIML

2+0

2 kr.

zápočet

René KALUS


Osnova kursu

1. Přehled statistické termodynamiky.
2. Výpočet základních termodynamických parametrů pomocí statistické termodynamiky.
3. Interakce atomů a molekul I - Bornova-Oppenheimerova aproximace.
4. Interakce atomů a molekul II - párové interakce.
5. Interakce atomů a molekul III - vícečásticové interakce.
6. Metoda molekulární dynamiky I - úvod.
7. Metoda molekulární dynamiky II - pohybové rovnice.
8. Metoda molekulární dynamiky III - obecné schéma.
9. Metoda Monte Carlo I - úvod.
10. Metoda Monte Carlo II - Metropolisův algoritmus.
11. Metoda Monte Carlo III - obecné schéma.
12. Počítačový experiment a jeho místo ve fyzice (přírodních vědách).
13. Zápočtový test.

zpět


Doporučená literatura

M. Krajčí, P. Mrafko, Počítačová simulácia v klasickej štatistickej fyzike, Čs. Čas. Fyz. A 35 (1985) 547 - 565 (PDF)
A. Malijevský a kol., Molekulární teorie jednoduchých tekutin a její aplikace. Academia, Praha 1985. (PDF)
M. P. Allen and P. J. Tildesley, Computer Simulation of Liquids, Oxford University Press, Oxford 1987.
T. Boublík, Statistická termodynamika, Academia, Praha 1996.

zpět


Podmínky úspěšného ukončení kursu

zápočtový test

zpět


 


zpět

nahoru
 
Ostravská univerzita Made by ReHANEK 2005