[ Artemis ]
Aktuality «Nabídka studia «Odkazy «Práce studentů «Skripta (el. verze) «Závěrečné zkoušky «

[ ]

[ Doktorské studium ]

[ Kurzy ]

[ Portál ]

[ Projekty ]

[ Administrace ]

Nabídka katedry fyziky pro studenty a učitele středních škol

Katedra fyziky nabízí pro studenty a pedagogy středních škol uspořádání propagačních akcí nebo exkurzí. Zájemci z této komunity se mohou seznámit se zajímavými počítačovými programy v Laboratoři počítačového modelování v přírodních vědách, mohou si také domluvit návštěvu dalších pracovišť (laboratoře biofyziky a didaktiky fyziky), případně se zapojit do práce na některých problémech (obtížnost, téma a účel si mohou zájemci zvolit sami po domluvě s pracovníky katedry). Základní informace o těchto akcích včetně kontaktní adresy je možné nalézt zde.

zpět

nahoru
 
Ostravská univerzita Made by ReHANEK 2005