[ Artemis ]
Aktuality «Nabídka studia «Odkazy «Práce studentů «Skripta (el. verze) «Závěrečné zkoušky «

[ ]

[ Doktorské studium ]

[ Kurzy ]

[ Portál ]

[ Projekty ]

[ Administrace ]

Termodynamika a statistická fyzika

V prvních dvou kapitolách jsou stručně shrnuty základy fenomenologické termodynamiky. Třetí kapitola je věnována úvodu do statistiky a počtu pravděpodobnosti a základům statistické fyziky. Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny aplikace metod statistické fyziky na jednoduché fyzikální soustavy a procesy. Pátá kapitola je věnována fluktuacím fyzikálních veličin a šestá kapitola úvodu do termodynamiky nerovnovážných stavů. 

Přílohy:

180_Termodynamika.zip

zpět

nahoru
 
Ostravská univerzita Made by ReHANEK 2005