[ Artemis ]
Aktuality «Nabídka studia «Odkazy «Práce studentů «Skripta (el. verze) «Závěrečné zkoušky «

[ ]

[ Doktorské studium ]

[ Kurzy ]

[ Portál ]

[ Projekty ]

[ Administrace ]

Vybrané problémy z teoretické fyziky

Text slouží jako opora pro kombinovanou formu studia kurzu "Vybrané problémy z teoretické fyziky." Studenti jsou seznámeni s hlavními idejemi statistické fyziky, kvnatové fyziky a speciální a obecné teorie realtivity. U každé z uvedených teorií jsou uvedeny historické souvislosti jejího vzniku, základní ideje a matematické vztahy. Součástí každé z kapitol je pak několik vybraných příkladů, na kterých jsou demonstrovány závěry a výsledky aplikace dané teorie pro řešení daného problému. 

Přílohy:

166_Vybrane_kapitoly_teoreticke_fyziky.zip

zpět

nahoru
 
Ostravská univerzita Made by ReHANEK 2005