[ Artemis ]
Aktuality «Nabídka studia «Odkazy «Práce studentů «Skripta (el. verze) «Závěrečné zkoušky «

[ ]

[ Doktorské studium ]

[ Kurzy ]

[ Portál ]

[ Projekty ]

[ Administrace ]

Projekty » 

SGS10/PřF/2015 Mobilní technologie ve vzdělávání fyziky

» Mobilní technologie ve vzdělávání fyziky

Hlavním cílem předkládaného návrhu projektu je uskutečnění výzkumu týkající se mobilních technologii ve výuce fyziky. Do výzkumu budou zapojeni studenti magisterského studijního programu realizovaného na Katedře fyziky (KFY) PřF OU. Zapojení studentů do výzkumné práce bude realizováno formou diplomových prací studentských spoluřešitelů. Realizace navrhovaného projektu posílí samostatnou tvůrčí činnost studentů a jejich motivaci demonstrovat výsledky výzkumu v kvalitě nutné pro jejich prezentaci na konferencích. Během řešení projektu se budou studenti zdokonalovat v metodách prezentace výsledků výzkumu díky přípravě prezentací na studentských seminářích a Studentské vědecké konferenci pořádané PřF OU, a dále díky zapojení do přípravy plakátových sdělení pro mezinárodní konference. Doba řešení projektu je jeden rok (2015).
 
Ostravská univerzita Made by ReHANEK 2005