[ Artemis ]
Aktuality «Nabídka studia «Odkazy «Práce studentů «Skripta (el. verze) «Závěrečné zkoušky «

[ ]

[ Doktorské studium ]

[ Kurzy ]

[ Portál ]

[ Projekty ]

[ Administrace ]

Projekty » 

SGS22/Přf/2014 Podpora vědecké činnosti studentů Katedry fyziky v didaktice fyziky

» Podpora vědecké činnosti studentů Katedry fyziky v didaktice fyziky

Hlavním cílem předkládaného návrhu projektu je zapojení studentů magisterského a doktorského studijního programu realizovaného na Katedře fyziky (KFY) PřF OU do výzkumu v didaktice fyziky. Zapojení studentů do výzkumné práce bude realizováno formou diplomových a disertačních prací studentských spoluřešitelů. Realizace navrhovaného projektu posílí samostatnou tvůrčí činnost studentů a jejich motivaci demonstrovat výsledky výzkumu v kvalitě nutné pro jejich prezentaci na konferencích. Během řešení projektu se budou studenti zdokonalovat v metodách prezentace výsledků výzkumu díky přípravě prezentací na studentských seminářích a Studentské vědecké konferenci pořádané PřF OU, a dále díky zapojení do přípravy plakátových sdělení pro mezinárodní konference. Doba řešení projektu je jeden rok (2014).
 
Ostravská univerzita Made by ReHANEK 2005