[ Artemis ]
Aktuality «Nabídka studia «Odkazy «Práce studentů «Skripta (el. verze) «Závěrečné zkoušky «

[ ]

[ Doktorské studium ]

[ Kurzy ]

[ Portál ]

[ Projekty ]

[ Administrace ]

Projekty » 

ESF0007

» Informační a komunikační technologie jako nástroj pro rozvoj systému, struktury a kvality vzdělávání

Hlavní cílem Projektu je zpřístupňovat vzdělávání těm, jež mají nerovné podmínky ke studiu ať už z důvodů pracovních, rodinných, krátkodobé nemoci či závažného zdravotního handicapu aj. Nástrojem pomoci je využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání.
 
Ostravská univerzita Made by ReHANEK 2005