[ Artemis ]
Aktuality «Nabídka studia «Odkazy «Práce studentů «Skripta (el. verze) «Závěrečné zkoušky «

[ Doktorské studium ]

[ Kurzy ]

[ Portál ]

[ Projekty ]

[ Administrace ]

Kurzy » 

Úvod do metrologie - UVMET

» Úvod do metrologie

Obsah a předmět metrologie a její poslání ve společnosti. Soustava SI. Základy matematické statistiky a teorie chyb. Úkoly státní a legální metrologie. Základní právně technické metrologické předpisy. Přehled základních měřicích metod, měřidel a čidel.
 
Ostravská univerzita Made by ReHANEK 2005