[ Artemis ]
Aktuality «Nabídka studia «Odkazy «Práce studentů «Skripta (el. verze) «Závěrečné zkoušky «

[ Doktorské studium ]

[ Kurzy ]

[ Portál ]

[ Projekty ]

[ Administrace ]

Kurzy » 

Vybrané problémy z teoretické fyziky - KFY/VPTFP

» Vybrané problémy z teoretické fyziky

Kurz je určen studentům učitelství ZŠ a nefyzikálních studijních oborů. Absolventi kurzu jsou seznámeni se základními idejemi a poznatky ze statistické fyziky, kvantové fyziky a teorie relativity.
 
Ostravská univerzita Made by ReHANEK 2005