[ Artemis ]
Aktuality «Nabídka studia «Odkazy «Práce studentů «Skripta (el. verze) «Závěrečné zkoušky «

[ ]

[ Doktorské studium ]

[ Kurzy ]

[ Portál ]

[ Projekty ]

[ Administrace ]

Artemis » 

Skripta (el. verze)

» Kvantová fyzika pro distanční studium

...

» Atomová a jaderná fyzika

Formát PDF (Acrobat), uloženo v ZIP

» Vybrané problémy z teoretické fyziky

Text představuje oporu pro studenty ZŠ, která je seznámí s hlavními idejemi vybraných kapitol z teoretické fyziky - statistické fyziky, kvantové fyziky a speciální a obecné teorie realtivity.

» Úvod do metrologie - UVMET

Texty představuje oporu pro prezenční i kombinovanou formu studia především pro studenty experimantálních oborů Přírodovědecké fakulty.

» Termodynamika a statistická fyzika

Učební opora je určena studentům učitelství fyziky SŠ a programů odborného studia na PřF. Materiál obsahuje krátké shrnutí základů fenomenologické termodynamiky včetně úvodu do termodynamiky nerovnovážných stavů, statistiky a počtu pravděpodobnosti a výklad základů statistické fyziky a její aplikace na jednoduché fyzikální systémy. Text je doplněn řešenými příklady.


« předchozí články stránka
1 - 2 - 3
 následující články »
 
Ostravská univerzita Made by ReHANEK 2005