Skripta, studijní opory a učební texty
Katedry fyziky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

Autor Název Kurz
Hrivňák, Janeček, Kalus Multimediální kurz atomové a kvantové fyziky KVANP, KVANS, ATJAF, ATFYS, JAFYS
Hrivňák, Kalus Multimediální kurz aplikované vyšší matematiky UVMA1, UVMA2, UVMA3, UVMA4, MATEP, MATES
Hrivňák Fyzikální praktikum III - pro distanční a kombinovanou formu studia FYZP3
Kalus Trivium z optiky (ZIP) VOPTP, VOPS1, VOPS2
Kalus, Hrivňák Breviář vyšší matematiky (PDF, ZIP, SELF-EXTRACT) UVMA1, UVMA2, UVMA3, UVMA4, MATEP, MATES
Sklenák Metrologie (tabulkaSI, Uvmet01, Uvmet02, Uvmet03) Metrologie
Kalus, Hrivňák Optika pro distanční studium VOPTP, VOPS1, VOPS2
Kalus, Hrivňák Kvantová fyzika pro distanční studium KVANP, KVANS
Dvořák Vybrané partie z teoretické fyziky VPTFP

Volně šiřitelný program na čtení PDF souborů (Acrobat Reader 5.0) si můžete stáhnout zde.