Úlohy Vektorová algebra
- Výpočetní úlohy -

 1. Ukaž nebo skryj řešení
  Určete skalární součin vektorů . Vektory tvoří ortonormální bázi.
  Řešení: .

 2. Ukaž nebo skryj řešení
  Určete skalární součin vektorů . Vektory tvoří ortonormální bázi.
  Řešení: .

 3. Ukaž nebo skryj řešení
  Určete skalární součin vektorů a , zadaných v ortonormální bázi.
  Řešení: .

 4. Ukaž nebo skryj řešení
  Určete skalární součin vektorů a , zadaných v ortonormální bázi.
  Řešení: .

 5. Ukaž nebo skryj řešení
  Určete úhel mezi vektory , zadaných v ortonormální bázi.
  Řešení: .

 6. Ukaž nebo skryj řešení
  Určete úhel mezi vektory , , zadaných v ortonormální bázi.
  Řešení: .

 7. Ukaž nebo skryj řešení
  Určete úhel mezi vektory , , zadaných v ortonormální bázi.
  Řešení: .

 8. Ukaž nebo skryj řešení
  Určete průmět vektorudo vektoru . Souřadnice jsou dány v ortonormální bázi.
  Řešení: .

 9. Ukaž nebo skryj řešení
  Určete průmět vektorudo vektoru . Souřadnice jsou dány v ortonormální bázi.
  Řešení: .

 10. Ukaž nebo skryj řešení
  Určete průmět vektorudo vektoru . Souřadnice jsou dány v ortonormální bázi.
  Řešení: .

 11. Ukaž nebo skryj řešení
  Najděte všechny jednotkové vektory, kolmé k vektoru.
  Řešení: .

 12. Ukaž nebo skryj řešení
  Vypočtěte vektorový součin vektorů , , zadaných v ortonormální bázi.
  Řešení: .

 13. Ukaž nebo skryj řešení
  Vypočtěte vektorový součin vektorů , , zadaných v ortonormální bázi.
  Řešení: .

 14. Ukaž nebo skryj řešení
  Vypočtěte vektorový součin vektorů , , zadaných v ortonormální bázi.
  Řešení: .

 15. Ukaž nebo skryj řešení
  Vypočtěte plochu S rovnoběžníka, jehož strany tvoří vektory , zadané v ortonormální bázi.
  Řešení: .

 16. Ukaž nebo skryj řešení
  Vypočtěte plochu S rovnoběžníka, jehož strany tvoří vektory , zadané v ortonormální bázi.
  Řešení: .

 17. Ukaž nebo skryj řešení
  Vypočtěte objem V rovnoběžnostěnu, jehož strany tvoří vektory , zadané v ortonormální bázi.
  Řešení: .

 18. Ukaž nebo skryj řešení
  Vypočtěte objem V rovnoběžnostěnu, jehož strany tvoří vektory , zadané v ortonormální bázi.
  Řešení: .