Multimediální kurz aplikované vyšší matematiky


Kurz je určen především studentům nematematických oborů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Hlavní obsah tvoří základy diferenciálního a integrálního počtu včetně jejich aplikací. Kurz obsahuje také stručné repetitorium vybraných partií středoškolské matematiky a základy lineární algebry.© Ostravská univerzita 2002
Autoři: René Kalus, Daniel Hrivňák, členové katedry fyziky Přírodovědecké fakulty OU