PROUDĚNÍ VZDUCHUPohyb vzduchu vnímáme jako vítr. Vítr je charakterizován rychlostí a směrem. Na směr větru působí otáčení Země a dále těž různé překážky (horské masivy, kopce, budovy, lesy apod.).

Rozdíl v tlaku vzduchu na dvou místech způsobuje, že vzduch se pohybuje z místa vyššího tlaku k místu s nižším tlakem. Je však třeba dodat, že vítr nefouká - jak bychom mohli očekávat - ve směru přímky spojující místa nejvyššího tlaku s místy nejnižšího tlaku, tedy přibližně kolmo k izobarám. Díky tomu, že se Země otáčí, odklání se směr větru na severní polokouli napravo
(a na jižní polokouli nalevo). Výsledek je takový, že vítr fouká přibližně podle izobar (v přízemních vrstvách atmosféry díky tření svírá s izobarami směr větru úhel asi 30°). Takže fouká-li nám vítr do zad (na naši polokouli), máme po pravé ruce vyšší tlak a po levé ruce nižší tlak. Je-li v nějaké oblasti tlak vzduchu na všech místech stejný, stálý vítr se nevyskytuje.

Naopak jsou-li rozdíly v tlaku vzduchu velké, vane tím větší (rychlejší) vítr, čím je rozdíl hodnot tlaku větší. Vznik větru tedy závisí na rozdílu atmosférického tlaku.

Z vlastní zkušenosti víme, jaký význam má vítr pro počasí a jeho změny. Vane-li od severu, přináší k nám ochlazení. Vane-li od oblasti Středozemního moře, od jihu nebo jihozápadu, zpravidla se u nás silně otepluje. V zimě často v takových případech nastává obleva.

Počasí a jeho změny závisí na vzniku a pohybu cyklón a anticyklón.


MĚŘENÍ RYCHLOSTI A SMĚRU VĚTRU

K měření síly větru se používá anemometr, který je umístěn na nejvyšším místě (streše, stožáru apod.).

Anemometr Ruční anemometr
Větrný kříž
Větrná směrovka ruční
Větrná směrovka ruční


Rychlost větru je vyjádřena v Beaufortově stupnici.


Stupnice větru


Stupnice větru


TORNÁDO

Tornáda se vyskytují v tzv. tornádovém pásu, který je v oblasti nížin mezi Skaliskými horami a Apalačskými horami. V USA se tornádu lidově říká Twister.

Vznikají jako prudký větrný vítr, typický pro horké počasí nížin. U tornáda začíná vývoj vířivé oblačnosti z bouřkových mraků - cumulonimbů. Výčnělek, který u nich vytvoří, se rychle prodlužuje směrem dolů a v podobě trychtýře se dotkne země. Z dálky se tornádo podobá přesypacím hodinám s oběma miskami, které jsou spojeny tlustým hrbem. Tornádo se otáčí proti směru hodinových ručiček a jeho trvání není delší než několik hodin.

Tornádo


Pan Holl a jeho rodina jsou jedni z mála lidí, kteří přežili setkání s tornádem.
A jaké byly jeho pocity?

Oko tornáda


Prvky