9Stupnice.jpg (37019 bytes)

Existuje mnoho druhů teplotních stupnic. Ve vědě se nejčastěji používá termodynamická stupnice. V běžném životě potom v Evropě využívámě stupně Celsia. Severní Amerika preferuje Fahrenheitovu stupnici. Ve Francii je historicky používána i stupnice sestavena Réamurem. Na fotografii je příklad domácího teploměru, kde můžeme odčítat stupně Celsia i Fahrenheita.

image52.jpg (36927 bytes)

maxmin.jpg (85046 bytes)

Na obrázku je minimomaximální teploměr. Používá se pro přesné určení minimální a maximální teploty naměřené v určitém časovém období, nejčastěji za jeden den. V levé části trubičky měříme pomocí skleněné tyčinky (viz indexu) minimální teplotu. Tyčinka je vytlačena do extrémní polohy. Při opětovném zvýšení teploty zůstane na místě. V pravé části potom měříme maximální teplotu (obdobně jako na lékařském teploměru).

termograf.JPG (413548 bytes)

Termograf je přístroj, pomocí kterého zaznamenáváme změnu teploty v čase. Na válci máme vyznačené jednotlivé dny v týdnu i konkrétní hodiny.

pudni_tep.JPG (1099499 bytes)

Na obrázku jsou vyfoceny půdní teploměry a teploměry minimomaximální pro snímání teplot u země. Fotografie byla pořízena v meteorologické stanici v Opavě.