100-0004_IMG.JPG (345050 bytes)

Slunoměr (též heliograf) Campbellův a Stokesův


Tento slunoměr je tvořen skleněnou koulí o průměru asi 10 cm, v jejímž ohnisku je umístěn papírový registrační pásek dělený po hodinách a propalovaný slunečními paprsky, není-li Slunce zastíněno oblaky. Sklo je speciální a je leštěné a broušené. Při slabé intenzitě záření může být povrch pásky pouze odbarven. Aby se vytvořila viditelná stopa, je zapotřebí intenzita přímého slunečního záření 140 až 210 W.m
-1.
Heliograf zaznamenává intenzitu a dobu slunečního záření. S ohledem na měnící se výšku a délku dráhy Slunce po obloze během roku, užívají se tři druhy registračních pásků, to pro letní, zimní a přechodná roční období. Trvání a doba výskytu slunečního svitu se vyhodnocuje pomocí předtištěného časového rozdělení pásky v pravém slunečním čase. Tento typ slunoměru je pro svou jednoduchou obsluhu a poměrně dobrou srovnatelnost naměřených údajů nejrozšířenějším přístrojem k měření trvání slunečního svitu v celosvětové síti meteorologických stanic.

100-0003_IMG.JPG (343483 bytes)

Umístění registrační pásky.

100-0005_IMG.JPG (381144 bytes)

Aby paprsek mohl dopadat vždy na registrační pásek, je stojánek pohyblivý ve všech směrech.

100-0011_IMG.JPG (297293 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

Na registrační pásce je pro lepší orientaci znázorněna každá celá hodina i půlhodina vertikální čárou.