Nahoru Vrstvy atmosféry Chemické složení

Chemické složení

 

Chemické složení atmosféry je z mikroskopického pohledu v rovnováze. V atmosféře neprobíhají běžně chemické reakce. Složení ovzduší se výrazněji dlouhodobě taky nemění. Obsah atmosféry rozdělujeme do tří základních skupin:

Směs plynů

Směsí plynů chápeme všechny molekuly plynu, které se v ovzduší nacházejí mimo molekuly vody (v jakémkoli skupenství) a látek, které se do atmosféry dostaly až díky lidské činnosti. Taková směs plynu se chová jako téměř ideální plyn. Nazýváme ji dokonale suchá a čistá atmosféra.

Plyn Značka % v ovzduší
dusík

N2

78,083
kyslík

O2

20,945
argon

A

0,933
oxid uhličitý

CO2

0,034
neon

Ne

0,001 82
helium

He

0,000 524
metan

CH4

0,000 15
krypton

Kr

0,000 114
vodík

H2

0,000 05
ostatní

 

méně než 0,002 35

Složení atmosféry se s výškou výrazněnji nemění až do výšky 90 km.

Voda

Voda je obsažena v atmosféře ve formě páry, kapaliny i ledu. Podrobně se o vodě v atmosféře věnujeme v podkapitolách Vlhkost vzduchu a Oblačnost a srážky kapitoly Meteorologické prvky.

Ostatní příměsi

Složení atmosféry negativně ovlivňují i výsledky lidské činnosti. Zejména průmyslová výroba a nedokonalé spalování fosilních paliv mají za následek vysoké koncentrace plynů a částic aerosolové povahy: prachu, oxidů dusíku (NOx), oxidu siřičitého (SO2), oxidu uhelnatého (CO) a oxidu uhličitého (CO2). Zatímco u oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého nás zvyšující se množství ve vzduchu z dlouhodobého hlediska až tak moc netrápí, protože atmosféra má vůči těmto plynům samočistící schopnost a koncentrace se tak nezvyšují, tak množství CO2 se za posledních sto let zvýšilo z 0,029% na 0,034%!

 

 

Odkazy v záhlavíi zobrazují kapitoly na stejné úrovni a jejich nadkapitolu. Odkazem Nahoru se dostanete až na počátek.

Odkazy umístěné v levé části stránky zobrazují případné podkapitoly.

Odkazy umístěné v textu zobrazí novou stránku s fotografií, animací nebo obrázkem. Zpět se dostanete pomocí funkce prohlížeče Zpět.