radiosonda.jpg (19114 bytes)

Radiosonda se pomocí nafukovacího balónu vypouští do vyšších vrstev atmosféry (až do výšek 34km). Tam měří teplotu, tlak, vlhkost, směr a rychlost větru. Nashromážděná data vysílá na pozemní stanice. Měření se opakuje vždy v jednom dni čtyřikrát. Za nalezení sondy, která dopadne na zem, je odměna 150Kč. Cena sondy je asi 4 500Kč.